Bản tin việc làm

Đăng ký để nhận bản tin về những cơ hội việc làm mới nhất

Trợ giúp tìm kiếm đăng tuyển

 

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Việc Tài chính theo địa chỉ sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI VIỆT (VIETSTOCK)

Địa chỉ        : 81/10B đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận - Tp.HCM - Việt Nam

Điện thoại   : (84.8) 3848 7238 - 2216 8488

Fax            : (84.8) 3848 7237

Email          : info@vietstock.vn - vietstock@hcm.vnn.vn

Website      : http://www.vietstock.vn