Bản tin việc làm

Đăng ký để nhận bản tin về những cơ hội việc làm mới nhất

Cẩm nang việc làm

Nhân lực Tài chính

5 Suy Nghĩ Có Hại Cho Nghề Nghiệp

BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH

Một số người định nghĩa bản thân mình dựa trên những sếp, đồng nghiệp, gia đình hay bạn nhìn nhận về họ. Khi họ bị thuyết phục bởi cách nhìn tiêu cực của người khác về mình, họ mất đi sự tự tin cần thiết để hành động.

BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH

1. Gía trị của bản thân tôi dựa trên những người khác nhìn nhận

Một số người định nghĩa bản thân mình dựa trên những sếp, đồng nghiệp, gia đình hay bạn nhìn nhận về họ. Khi họ bị thuyết phục bởi cách nhìn tiêu cực của người khác về mình, họ mất đi sự tự tin cần thiết để hành động.

2. Quá khứ phản ánh tương lai

Khi một số người vấp phải thất bại trong quá khứ, họ cho rằng các mục tiêu của bản thân không thể thực hiện được. Qua thời gian, họ mất đi tinh thần lòng can đảm, hậu quả họ tránh các tình huống mạo hiểm, thể dẫn đến thất bại. mọi nỗ lực đều tiềm ẩn các nguy , những người bị ám ảnh bởi quá khứ như vậy thường không thể đạt được những thành tựu to lớn. 

3. Số phận được định đoạt bởi các thế lực siêu nhiên

Một vài người tin rằng cuộc sống của họ được định đoạt bởi số phận, may mắn, hay sự can thiệp của đấng tạo hóa. Những niềm tin hoàn toàn nghĩa này trói chặt họ khỏi các sáng kiến, khiến họ luôn trong thế bị động chờ đợi thần may mắn mỉm cười.

4. Cảm xúc phản ánh chính xác thế giới khách quan

Một số người cho rằng cảm xúc của họ được gây ra bởi hoàn cảnh. Sự thật , mặc cảm xúc được quyết định bởi cách nhìn nhận của con người về sự kiện, cũng liên kết chặt chẽ với những định kiến, cách hình dung trước khi xảy ra sự kiện đó. Khi để cảm xúc chủ quan chi phối như vậy, người ta thường thấy khó thể chấp nhận một hoàn cảnh hay nhìn nhận sự việc từ góc nhìn của người khác

5. Trở nên người hoàn hảo hay khiến mọi việc thật hoàn hảo

Con người không thể đạt đến tận cùng của sự hoàn mỹ. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường khiến bản thân gặp thất vọng